راهنماي تسويه حساب
 1.      دانشجويان ساير دانشكده‌هاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي موظف به تسويه حساب با كتابخانه‌ي هوافضا مي‌باشند.
2.     
كليه‌ي دانشجويان در تمام مقاطع تحصيلي (كارداني، كارشناسي، كارشناسي‌ارشد، دكتري و...)  موظفند در زمــــان ثبت‌نام از كتابخانه تسويه حساب دريافت دارند.
3.     
كادر آموزشي قبل از استفاده از مرخصي مطالعاتي، مرخصي‌هاي طولاني مدت، انتقالي، بازنشستگي و هرگونه قطع ارتباط استخدامي با دانشگاه بايستي از كتابخانه‌ي واحد مربوطه تسويه حساب دريافت دارند.
4.     
دانشجويان در زمان فارغ‌التحصيلي، انتقال و يا مهمان شدن در ساير دانشگاه‌ها بايستي از كتابخانه‌ها تسويه حساب دريافت و به كتابخانه تحويل دهند.
5.     
اداره‌ي خدمات آموزشي دانشگاه موظف است ليست دانشجوياني كه به هر دليل براي مدتي محروم از تحصيـل شده‌اند يا اخراج خواهند شد را به كتابخانه اعلام دارد تا كتابخانه با دانشجو تسويه حساب نمايد.
6.      
دانشجويان مهمان از ساير دانشگاه‌ها فقط در صورتي كه كارت دانشجويي از اداره‌ي خدمات آموزشي دريافت نموده باشند، مي‌توانند از امكانات كتابخانه استفاده نمايند. اداره‌ي خدمات آموزشي موظف است در زمان ارسال گزارش كار و نمرات اين دانشجويان برگ تسويه حساب كتابخانه را از آنان دريافت دارد.
دانشجويان پس از فارغ‌التحصيل شدن بايد از كتابخانه برگه تسويه حساب دريافت كنند و آن را به آموزش دانشكده تحويل دهند. تسويه حساب براي تمامي دانشجويان پس از اطمينان از عدم بدهي و تحويل پايان نامه, سمينار و ارائه‌ي لوح فشرده‌ي حاوي فايل PDF و DOC  به ايشان داده مي‌شود.
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/13
تعداد بازدید:
1799
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد