خدمات کارکنان
امور/فعالیت نرم افزار/سامانه   نام شرکت ادمین تلفن ایمیل
اداری و مالی بیمه تکمیلی http://bimeh.kntu.ac.ir مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی خانم صالحی 84064224 bimeh[at-sign]mail.kntu.ac.ir
 سامانه منابع انسانی بامhttp://bp.kntu.ac.ir
شرکت بام پردازش تهرانخانم رحیمی
84064219rahimi@alborz.kntu.ac.ir
  حقوق و دستمزد http://payroll.kntu.ac.ir شرکت بام پردازش تهران آقای نوری 84064290 fnouri[at-sign]alborz.kntu.ac.ir
  فیش آنلاین https://fish.kntu.ac.ir مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی آقای نوری 84064290 fnouri[at-sign]alborz.kntu.ac.ir
  مکاتبات اداری https://oa.kntu.ac.ir فراگستر خانم زینل زاده 84064459 zeynalzadeh[at-sign]kntu.ac.ir
  حضور و غیاب(سیدا) https://erp.kntu.ac.ir سامانه ساز مروارید آقای غزالی
84064229
  صفیرنصیر https://sn.kntu.ac.ir یکان دانش آقای شیخی 84064245 j.sheikhi[at-sign]alborz.kntu.ac.ir
  وب سایت دانشگاه(درسا) https://kntu.ac.ir پاسکال سیستم آقای مشرفی 84064453 moshrefi[at-sign]kntu.ac.ir
  پورتال دانشگاه http://portal.kntu.ac.ir نت رایز آقای مشرفی 84064453 moshrefi[at-sign]kntu.ac.ir
  انتشارات-کتابفروشی https://press.kntu.ac.ir سینا وب آقای صالحی 88881052 libhs[at-sign]kntu.ac.ir
  پورتال مرکز رشد https://mgmroshd.kntu.ac.ir نوآوران توسعه وندا آقای علیپور 84064411 roshd[at-sign]kntu.ac.ir
  انتشارات-کتابفروشی https://publication.kntu.ac.ir شریف پردازشگر دانش (سیناوب) آقای صالحی 84064431-88881052 publication[at-sign]kntu.ac.ir
  نرم افزار مدیریت پایگاههای سیمرغ http://libportal.kntu.ac.ir شرکت نرم افزار و سخت افزار ایرانیان (نوسا) خانم علی نیا 84064434 lib[at-sign]kntu.ac.ir
  پایگاههای اطلاعاتی دانشگاه https://iranpaper.ir ایران پیپر خانم علی نیا 84064434 ralinia[at-sign]alborz.kntu.ac.ir
  ایمیل - کارمندان https://alborz.kntu.ac.ir مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی آقای امینی 84064456 amini[at-sign]kntu.ac.ir
  آنتی ویروس https://itc.kntu.ac.ir/page-itc96/FA/49/form/pId1890 مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی آقای اصلانی
84064461 aslani@alborz.kntu.ac.ir
  سامانه جلسات مجازی https://meet.kntu.ac.ir مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی خانم شاه محمدی 84064458 shahmohammadi[at-sign]kntu.ac.ir
  امور رفاهی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی https://refah.kntu.ac.ir امور اداری
آقای علیرضا قاسمی
84064228 alireza.ghasemi921@gmail.com

تاریخ به روز رسانی:
1402/07/24
تعداد بازدید:
85782
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.