پرسنل دفتر مركزي
 دفتر مرکزی
 

نام

مسئولیت

شماره تماس

پست الکترونیک


خانم اکبری
مسئول سیستم گلستان آموزشی
مسئول اطلاعات پایه سیستم گلستان
84064455
asieh@kntu.ac.ir
 
خانم زینل زاده
مسئول سیستم مکاتبات اداری(فرا گستر)
مسئول سیستم فرایندها
84064459
 zeynalzadeh@kntu.ac.ir
 
خانم شاه محمدی

مسئول سیستم گلستان پژوهشی

84064458
 shahmohammadi@kntu.ac.ir
 
خانم فرزامی
مسئول دفتر فناوری اطلاعات
مسئول سیستم Courses
88881034
 
 
farzami@kntu.ac.ir
 
مسعود اصلانی
 
مسئول شبکه داخلی
مسئول آنتی ویروس


84064461
 aslani@alborz.kntu.ac.ir

فرزین قلی پور
 مسئول پشتیبانی داده ها
مسئول سیستم پردازش موازی
84064457
f.gholipour@alborz.kntu.ac.ir

جمشید علیایی همپا
 

مسئول شبکه داخلی
مسئول اتوماسیون اداری(سیدا)
مسئول سخت افزار و نرم افزار(دفتر مرکزی)

84064454

 
olyaie@kntu.ac.ir

 عبدالله محمدامینی

مسئول شبکه

مسئول اینترنت و اینترانت
84064456
 amini@kntu.ac.ir

آرش مشرفی

مسئول وب

مسئول ایمیل ها
مسئول سایت کنفرانسها

 مسئول پورتال

 
84064453
 
moshrefi@kntu.ac.ir

حسین وکیلی
مسئول شبکه
مسئول اینترنت و اینترانت
مسئول ایمیل ها
مسئول سیستم مانیتورینگ
84064416
vakily@kntu.ac.ir
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/09/13
تعداد بازدید:
22181
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.