کتابخانه دانشکده مهندسی هوافضا
|
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
 
تسويه حساب
 
1.      دانشجويان ساير دانشكده هاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي موظف به تسويه حساب با كتابخانه هوافضا مي باشند.
2.      كليه دانشجويان در تمام مقاطع تحصيلي (كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و...)  موظفند در زمــــان ثبت نام از كتابخانه تسويه حساب دريافت دارند.
3.      كادر آموزشي قبل از استفاده از مرخصي مطالعاتي، مرخصي هاي طولاني مدت، انتقالي، بازنشستگي و هرگونه قطع ارتباط استخدامي با دانشگاه بايستي از كتابخانه واحد مربوطه تسويه حساب دريافت دارند.
4.      دانشجويان در زمان فارغ التحصيلي، انتقال و يا مهمان شدن در ساير دانشگاه ها بايستي از كتابخانه ها تسويه حساب دريافت و به كتابخانه تحويل دهند.
5.      اداره خدمات آموزشي دانشگاه موظف است ليست دانشجوياني كه به هر دليل براي مدتي محروم از تحصيـل شده اند يا اخراج خواهند شد را به كتابخانه اعلام دارد تا كتابخانه با دانشجو تسويه حساب نمايد.
6.       دانشجويان مهمان از ساير دانشگاه ها فقط در صورتي كه كارت دانشجويي از اداره خدمات آموزشي دريافت نموده باشند، مي توانند از امكانات كتابخانه استفاده نمايند. اداره خدمات آموزشي موظف است در زمان ارسال گزارش كار و نمرات اين دانشجويان برگ تسويه حساب كتابخانه را از آنان دريافت دارد.
 
دانشجويان پس از فارغ التحصيل شدن بايد از كتابخانه برگه تسويه حساب دريافت كنند و آن را به آموزش دانشكده تحويل دهند. تسويه حساب براي تمامي دانشجويان پس از اطمينان از عدم بدهي و تحويل پايان نامه, سمينار وCD:PDF+WORD به ايشان داده مي شود.
1394/06/02 تاریخ بروز رسانی
تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، خیابان وفادار شرقی، بلوار دانشگاه
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد