کتابخانه دانشکده مهندسی هوافضا
|
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
 
عضويت
عضويت در كتابخانه دانشكده فني در حال حاضر شامل اساتيد، دانشجويان، كارمندان مي باشد.
شرايط و مدارك لازم براي عضويت در كتابخانه عبارتند از:
1.      دانشجو بودن
2.      تكميل كردن فرم
3.      ارائه 1 قطعه عكس
تذكر: اعضاي كتابخانه بايد پس از دريافت فرم ثبت نام و تكميل آن و نوشتن تلفن و آدرس ايميل الزامي است.
افرادي كه شامل بند فوق نمي باشند نمي توانند به راه هاي زير از كتابخانه دانشكده استفاده كنند.
دانشجويان طرح غدير با استفاده از كارت هاي امانت طرح غدير.
 
 استفاده از بخش مرجع و نشريات كتابخانه براي عموم مراجعان آزاد است. استفاده از تالارهاي مطالعه مستلزم داشتن كارت عضويت كتابخانه و هماهنگي با مسئول تالار است.
يكي از بخشهاي پويا و فعال كتابخانه بخش امانت مي باشد.
كتاب هاي اين بخش تركيبي از كتاب هاي فارسي و لاتين و روسي است.
از مهمترين برنامه هايي كه در اين بخش به مرحله اجرا درآمد تغيير سيستم جستجو از روش دستي به كامپيوتري بود كه اين حركت سازنده باعث دگرگوني و تحول بسيار زيادي در كتابخانه شد، بطوري كه مراجعه كنندگان به سهولت ميتوانند به منابع مورد نياز خود دستيابي پيدا كنند و مشكلاتي كه در گذشته با روش دستي با آن روبرو بودند مرتفع گرديده است.
 در اين بخش كارهاي زير انجام مي گيرد:
1.      ثبت عضويت واطلاعات دانشجويان و اساتيد 
2.      امانت - تمديد - بازگشت و رزرو كتاب­ها
3.      تسويه حساب اعضاء (كليه دانشجويان)
4.      چيدن كتاب ها و مرتب كردن قفسه ها
5.      آماده سازي كتاب ها
6.       پيگيري ديركرد كتاب هاي اعضاي دائم اعضاي موقت و اعضاي طرح غدير
7.      وجين و ليست برداري كتاب هاي قديمي و انتقال به مخزن
8.      راهنمايي مراجعه كنندگان جهت جستجو در سايت كتابخانه و يافتن كتاب ها
جبران خسارت
1.      چنانچه امانت گيرنده مواد امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل آن در كوتاه ترين مدت مي باشد و تشخيص چگونگي امر به عهده مسئول كتابخانه مي باشد.
2.      در مورد آن دسته مواد امانتي كه از خارج بايد تهيه شود، امانت گيرنده موظف است اصل آن مواد را به كتابخانه تحويل دهد.
3.      چنانچه مواد امانتي گمشده در بازار (داخل و خارج كشور) ناياب گرديده باشد امانت گيرنده بايستي با صلاحديد مسئول و نياز كتابخانه كتابي را جايگزين  نمايد. در غير اين صورت پرداخت جريمه به شرح ذيل خواهد بود:
·        الف. كتاب و نشريات ادواري مطابق قيمت روز با ارز آزاد احتساب خواهد شد.
·        ب. در مورد تعيين قيمت مواد سمعي و بصري و كتب و نشرياتي كه قيمت آن ها مشخص نمي­باشد نظر كميته و يا مسئول كتابخانه قابل قبول است.
·        ج. تعيين ميزان قيمت كتابي كه از يك دوره باشد و به هيچ وجه قابل جايگزيني نباشد بايستي قيمت يك دوره كامـــل آن با نرخ روز و در مورد كتاب هاي لاتين با ارز آزاد اخذ گردد.
4.      تا زماني كه امانت گيرنده نسبت به جبران خسارت تا حصول به نتيجه پيگيري ننمايد و مسئولين ذيربط را در جريان امر قرار ندهد از امانت گرفتن مواد محروم و از ثبت نام آنها در ترم جلوگيري خواهد شد.
جريمه ديركرد:
1.      كتب رزرو در مواقع عادي در برابر هر روز تاخير مبلغ 500 ريال اخذ مي گردد.
2.      چنانچه دانشجويي در سه نوبت مرتكب تاخير شود كه منجر به سه مرتبه پانچ كارت وي ميباشد از گرفتن مواد كتابخانه اي به مدت يك ترم محروم خواهد شد.
3.      كتاب در گردش به ازاي هر روز به مبلغ 500 ريال دريافت مي گردد..
4.      در صورتيكه دانشجو با توجه به اعلام مكرر كتابخانه از عودت مواد امانتي خودداري نمايد مراتب جهت انجام هرگونه اقدام مقتضي به معاونين آموزشي دانشكده و در مورد تخلف كارمند به واحد مربوطه گزارش خواهد شد.
5.      تا روشن شدن وضعيت موارد ديركرد از طرف استفاده كنندگان، كتابخانه از دادن هرگونه سرويس به اين دسته از افراد خودداري خواهد نمود.
6.       ميزان جريمه هر سال يكبار تعيين و ابلاغ خواهد شد.
كتاب­هاي در گردش
1- مدت امانت كتاب براي كادر آموزشي حداكثر يك ماه و دانشجويان پانزده روز است.
 تبصره 1- با تشخيص مسئول كتابخانه در صورت لزوم مدت امانت را مي توان تمديد نمود.
كتابهاي رزرو
در هر زمان بيش از 3 جلد كتاب نمي توان به امانت گرفت ولي به تشخيص مسئول ميز با توجه به كتاب هاي امانتي در گردش نزد دانشجو اين رقم قابل تغبير است.
 2- كتاب هاي رزرو حتي اگر به امانت باشد مي توان رزرو نمود.
 3- برخي از كتاب هاي رزرو بنابه تشخيص مسئول ميز امانت و با هماهنگي مسئول كتابخانه و در موارد استثنايي حداكثر يك ساعت قبل از تعطيل شدن كتابخانه براي يك شب به امانت داده ميشود به شرط آن كه كتاب در اولين ساعت شروع كار كتابخانه در روز بعد به كتابخانه تحويل داده شود. در هر صورت حداقل يك نسخه از كتاب در كتابخانه باقي بماند.
مقررات مربوط به امانت:
 1-3- هنگام امانت گرفتن مواد كتابخانه اي بايد كارت عضويت كتابخانه ارائه شود. مواد امانتي منحصراً به صاحب كارت امانت داده مي شود.
 
امانت و مخزن :
براساس مفاد آيين‌نامه كتابخانه دانشجويان به صورت رايگان مجاز به عضويت و استفاده از كتاب‌ هاي طبقه‌بندي شده موجود در مخازن كتاب مي‌باشند. مراجعان به كتابخانه با انتخاب منابع مورد نياز خود از طريق ايستگاه ‌هاي جستجو در بخش اطلاع‌رساني، مشخصات كتاب ‌هاي خود (شامل شماره راهنما، عنوان و نام نويسنده) را به كاركنان مخازن كتاب ارائه داده و در صورت موجود بودن كتاب، از طريق بخش امانت و براساس ضوابط تعريف شده در نرم‌افزار امانت كتابخانه مركزي، مجاز به امانت بردن،‌ تمديد و برگشت كتاب‌ هاي خود مي‌باشند.
كتب و وسايل زير از كتابخانه خارج نمي­شود:
 1-2- كتاب هاي نفيس و گرانبها
2-2- كتاب هاي راهنما و مراجع
3-2- پايان نامه ها و سمينارهاي تحصيلي
4-2- كتاب هاي رزرو به استثناي موارد ذكر شده
5-2- وسايل سمعي و بصري
 
تأخير
در صورتي كه امانت گيرنده كتاب را به موقع نياورد بايد مبلغي را بابت ديركرد كتاب به كتابخانه بپردازد.
اين مبلغ بر اساس “ آئين نامه استفاده از كتابخانه هاي دانشگاه” روزي 500 ريال در نظر گرفته شده است.

 

1394/06/02 تاریخ بروز رسانی
تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، خیابان وفادار شرقی، بلوار دانشگاه
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد